De FNRS - proevendagen bij VarioHippiQue gaan veranderen.

Al vanaf 2016 hebben de FNRS en de KNHS een plan gemaakt om de ruiteropleidingen aan te pakken. Eerst werd de bronzen ruiteropleiding geïntroduceerd en vanaf 1 januari 2017 werd de zilveren ruiteropleiding geïntroduceerd.

Vanaf 1 januari 2018 gaat VarioHippiQue de overstap gaan maken naar deze bronzen en zilveren ruiteropleiding.

Wat houdt dit voor iedereen precies in :

De bronzen ruiteropleiding

Bij de bronzen opleiding worden de F- proeven 1 t/m 12 (versie 2016) gereden. Ook de vaardigheidsproeven en de Springproeven S30 t/m S80vallen onder deze opleiding.

Om de figuren uit de proeven goed onder de knie te krijgen kan via de KNHS-site een app worden gedownload. Deze app bevat video’s waarin de diverse proeven worden voorgedaan.

Bij de bronzen opleiding hoort ook het boek Leer paardrijden met plezier (versie 2017). Dit boek kost € 14,95 en bevat tevens een proevenboekje.

Na het behalen van de F2 – F4 – F6 – F8 – F10 – F12 – Va2 – S40 – S60 en S80 kan een diploma worden verkregen, als tenminste de theorietoets goed is gemaakt. Na het behalen van het F12-diploma wordt de ruiter gehuldigd met een bronzen speld.

De zilveren ruiteropleiding

Bij de zilveren opleiding worden de F – proeven 13 t/m 15 (versie 2016) gereden. Ook de KNHS – proeven B – L1 – L2, de springproeven BB60 t/m BB90, B – L en de eventing proeven BB50 – BB60 – BB70, B en L vallen onder deze opleiding.

Aan de zilveren ruiteropleiding mag alleen worden deelgenomen als de bronzen opleiding is afgerond of als er deelgenomen is aan KNHS B – of L – rubrieken

Bij deze opleiding hoort het boek Leer paardrijden met plezier 2.

Na het behalen van de F15, de dressuurproeven B en L1, alsmede na de springproeven BB70 – BB90 en de eventing proeven BB60 – BB80 en B.

Na het behalen van de L2 dressuur krijgt de ruiter een zilveren speld uitgereikt. Deze speld wordt alleen verkregen bij het verrijden van de nieuwe proeven.

Extra wijzigingen :

Per 1 januari 2018 zullen ook de prijzen voor de proeven wijzigen en zal er onderscheid worden gemaakt tussen eigen paarden en manegepaarden. De prijs voor de F-proeven en de Spring- en Vaardigheidsproeven zal € 12,50 bedragen voor een manegepaard/-pony en € 10,00 voor een eigen paard/pony. De prijs voor de wedstrijden om de VarioBokaal zullen € 10,00 voor een manegepaard/-pony bedragen en € 7,50 voor een eigen paard/pony.

De afgelopen jaren zijn onze ruiters verwend door het feit dat er altijd een voorlezer beschikbaar was vanuit de manege, maar dit gaat veranderen. Vanaf 1 januari 2018 worden alleen de F1 t/m F4 nog voorgelezen door de manege. Ruiters die een hogere proef rijden dienen zelf voor een voorlezen te zorgen (ouders kunnen en mogen dit tijdens de les van hun kind oefenen).